PL

Twój koszyk

Centrale wentylacyjne AMBER 2

Centrale AMBER 2 stanowią główny element systemu wentylacji mechanicznej. Zapewniają ciągłe dostarczanie do pomieszczeń obrobionego cieplnie powietrza świeżego oraz odprowadzanie zużytego na zewnątrz, przy wykorzystaniu ciepła odzyskanego z powietrza wywiewanego. Swoje zastosowanie mają w miejscach użyteczności publicznej takich jak: biura, kawiarnie, rezydencje, siłownie, jak również w domach prywatnych.

Dla każdej wersji przewidziano dwa typy rozwiązań wymiennika do odzysku ciepła: rekuperator przeciwprądowy oraz regenerator obrotowy. Do każdej wersji i typu rozwiązania, ze względu na ilość dostarczanego/usuwanego powietrza, dostępne są cztery opcje: 300, 500, 800 oraz 1200 m3/h.

Każde urządzenie występuje w dwóch wariantach strony obsługowej – prawej lub lewej. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia centrali AMBER 2 w akcesoria dodatkowe.