PL

Twój koszyk

Centrale wentylacyjne AMBER 1

Centrale AMBER 1 stanowią główny element systemu wentylacji mechanicznej. Zapewniają ciągłe dostarczanie do pomieszczeń obrobionego cieplnie powietrza świeżego oraz odprowadzanie zużytego na zewnątrz, przy wykorzystaniu ciepła odzyskanego z powietrza wywiewanego. Swoje zastosowanie mają w miejscach użyteczności publicznej takich jak: biura, kawiarnie, rezydencje, siłownie, jak również w domach prywatnych.

W ofercie dostępna jest wersja podstawowa stojąca oraz wersja podwieszana.

Dla każdej wersji przewidziano trzy typy rozwiązań wymiennika do odzysku ciepła: rekuperator krzyżowy, rekuperator przeciwprądowy oraz regenerator obrotowy. Dla domów, do każdej wersji i typu rozwiązania, ze względu na ilość dostarczanego/usuwanego powietrza, dostępne są dwie opcje: 300 oraz 500 m3/h.

Każde urządzenie występuje w dwóch wariantach strony obsługowej – prawej lub lewej. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia centrali AMBER 1 w akcesoria dodatkowe.